Sairaus ei estä uraa

MS-tauti tai harvinainen neurologinen sairaus voi vaikuttaa työkykyyn. Osa sairastuneista pärjää normaalisti koko työuransa ajan. Toiset suoriutuvat hyvin töistään, jos työtä kevennetään esimerkiksi työaikaa, työtehtäviä tai työpaikan olosuhteita muuttamalla. Muutoksiin on myös oikeus: yhdenvertaisuuslaki velvoittaa työnantajan tekemään kohtuullisia mukautuksia sairastuneen työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi.

Sairaudesta ei tarvitse kertoa, ellei sairaus vaikuta työssä suoriutumiseen. Työyhteisöstä voi kuitenkin saada paljon tukea, joten kertominen voi olla hyväksi. Voit itse valita, kerrotko sairaudestasi esimerkiksi vain esimiehelle tai myös työkavereille. Jos työssä suoriutuminen vaikeutuu, kannattaa ottaa ajoissa yhteyttä työpaikan työterveyshuoltoon.

Neuroliiton työelämäpalveluista saat neuvoja sairauden kanssa pärjäämisestä työelämässä: Neuroliiton työelämäpalvelut

Jokainen sairaus on yksilöllinen, joten yleispäteviä ohjeita työelämään ei voi antaa. Hyödyllisiä vinkkejä ja vertaiskokemuksia voit lukea Aivoturvamiehen ratkaisupankista alla olevan linkin kautta.

Lue muiden kokemuksia