Aivoturvamies auttaa työelämässä

Sairastatko sinä tai joku työyhteisössäsi MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta, joka vaikuttaa työssä pärjäämiseen? Kaipaatko vinkkejä ja apua työelämään tai työtehtävistä selviämiseen sairauden kanssa? Haluatko ymmärtää ja tukea sairastunutta työkaveriasi paremmin?

Neurologiset sairaudet voivat näkyä esimerkiksi uupumuksena, muistamisen työläytenä, keskittymisen ja hahmottamisen haasteina tai lihasheikkoutena ja liikkumisen vaikeutena.

Aivoturvamies on palveluksessasi!

Neuroliiton Aivoturvamies kokoaa ja jakaa yleishyödyllistä tietoa ja materiaalia työssä jaksamisen tueksi sekä työntekijöille että työyhteisöille. Aivoturvamies on pitänyt esillä erityisesti kognitiivisten oireiden huomioimista työelämässä.

Näiltä Aivoturvamiehen sivuilta löydät ratkaisutietopankin, johon kootaan esimerkkejä työn muokkauksesta kognitiivisten ja myös muiden neurologisten oireiden kohdalla eri työtehtävissä.

 

Aivoturvamiehen ajatuksia

Uusi vuosi -uudet kujeet!

Vuosi on lähtenyt vilkkaasti käyntiin Neuroliiton työelämäpalveluissa ja vauhti vain kiihtyy, sillä toiminta laajenee tänä vuonna koskemaan myös Liikehäiriösairauksien liiton sekä Aivovammaliiton kohderyhmiä.

Tilanne ei sikäli ole uusi, että tätä samaa laajentunutta kohderyhmää palvelimme yhteistyössä jo Neuroneuvomo-hankkeen tiimoilta vuosina 2017-2021. Silloin myös teimme yhteisen oppaan Kognitiiviset oireet työelämässä. Opasta on saatavilla sekä suomen että ruotsin kielellä. Katsotaan mitä uusia opastarpeita laajentuminen tuo tullessaan. Aivoturvamies-sivu on joka tapauksessa sivusto, jonne kaikki työelämässä pysymistä helpottavat oppaat kootaan jatkossakin.

Yhteisen työelämäpalvelun kautta kohderyhmiin kuuluvat voivat saada paitsi yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa, myös työelämään liittyvää vertaistukea Pärjätään töissä-toiminnan kautta. Tapahtumista löytyy tiedot Neuroliiton tapahtumakalenterista.  Lisäksi kokemuksia työelämässä toteutetuista mukautuksista ja muista työkykyä tukevista ratkaisuista kerätään edelleen tänne Aivoturvamiehen omille nettisivuille.

Tulemme tekemään myös mielipidekyselyjä kaikille kohderyhmillemme mm. siitä miten tärkeänä pidetään esim. diagnoosikohtaisia työelämän vertaisryhmiä ja mitä muuta palvelulta toivotaan. Haluamme palvella kaikkia kohderyhmiämme aivan yhtä tasapuolisesti ja oppia huomioimaan kunkin kohderyhmän erityiskysymykset.

Laajentuminen tarkoittaa onneksi myös sitä, että syksyllä työelämäneuvonnan parissa on kaksi työelämäasiantuntijaa. Marju palaa opiskelu-/toimivapaaltaan elokuun alussa Tuomaksen työpariksi.

Valoisaa kevättä kaikille!

Katso Aivoturvamiehen vinkkejä alla olevalta videolta

 

 

 

Kuka on Aivoturvamies?

Aivoturvamies syntyi vuosia sitten kertomaan neurologisen sairauden aiheuttamista kognitiivisista haasteista työelämässä – kevyen huumorin kera. Kognitiolla tarkoitetaan havaitsemiseen, tarkkaavuuteen, muistiin, oppimiseen, päättelykykyyn, toiminnanohjaukseen ja kieleen liittyvää mielen kokonaisuutta.

Työelämä on muuttunut yhä enemmän kognitiivista työkykyä vaativaksi ja samalla kognitiivinen kuormitus on lisääntynyt. Kognitiivinen ergonomia on tärkeää kaikille, mutta neurologista sairautta sairastavan kohdalla liiallinen kognitiivinen kuormitus voi viedä työkyvyn. Ergonomia tarkoittaa työn muokkaamista ihmisen kannalta sujuvaksi, terveelliseksi ja turvalliseksi.

Aivoturvamies haluaa helpottaa sairastuneen työntekoa ja työyhteisön suhtautumista, antaa käytännön vinkkejä ja muistuttaa työnantajia kognitiivisen työsuojelun merkityksestä sairastuneelle.

Lue lisää Aivoturvamiehen alkutaipaleesta!

Lue tarina

Kokemuksia

Toimistotyö

Ongelma ja sen ratkaisu:

Esteellinen toimisto

Toimistossa liikkuminen pyörätuolin avulla oli vaikeaa, koska työympäristö oli esteellinen.

Sisäoviin asennettiin automaattiavaus ja  ulko-ovelle parempi pyörätuoliluiska. Liikuntaesteisen pysäköintipaikka sijoitettiin oven lähelle ja työpiste inva-WC:n lähelle. Lisäksi työkaverien kanssa sovittiin avusta esimerkiksi lounaalle mennessä, ja myös henkilökohtaisen avustajan saaminen on jatkossa mahdollista.

 

Oireet: Liikkumisen vaikeus

Koulunkäynnin ohjaaja

Ongelma ja sen ratkaisu:

Liikkumisen vaikeuksia

Koulurakennuksessa oli portaita, joissa kulkeminen oli vaikeaa. Liikkumisen vaikeudet myös pahensivat uupumusta, jolloin oli vaikea keskittyä ja muistaa asioita.

Ratkaisuna oli työntekijän siirtyminen uuteen kouluun, jossa tarvitsi päivän aikana liikkua vähemmän.

Oireet: Kognitiiviset oireet Liikkumisen vaikeus Uupumus