Aivoturvamies auttaa työelämässä

Sairastatko sinä tai joku työyhteisössäsi MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta, joka vaikuttaa työssä pärjäämiseen? Kaipaatko vinkkejä ja apua työelämään tai työtehtävistä selviämiseen sairauden kanssa? Haluatko ymmärtää ja tukea sairastunutta työkaveriasi paremmin?

Neurologiset sairaudet voivat näkyä esimerkiksi uupumuksena, muistamisen työläytenä, keskittymisen ja hahmottamisen haasteina tai lihasheikkoutena ja liikkumisen vaikeutena.

Aivoturvamies on palveluksessasi!

Neuroliiton Aivoturvamies kokoaa ja jakaa yleishyödyllistä tietoa ja materiaalia työssä jaksamisen tueksi sekä työntekijöille että työyhteisöille. Aivoturvamies on pitänyt esillä erityisesti kognitiivisten oireiden huomioimista työelämässä.

Näiltä Aivoturvamiehen sivuilta löydät ratkaisutietopankin, johon kootaan esimerkkejä työn muokkauksesta kognitiivisten ja myös muiden neurologisten oireiden kohdalla eri työtehtävissä.

 

Aivoturvamiehen ajatuksia

Pidä huolta jaksamisestasi!

Ota jaksamisen haasteet ajoissa puheeksi esihenkilösi kanssa tai työterveyshuollossa. Etsikää yhdessä ratkaisuja kuormituksen hallintaan ja toimivaan työarkeen.

Näin se aika vierähtää, lunta on tällä hetkellä joka puolella Suomea ja uusi vuosi on pyörähtänyt käyntiin.  Aiemmin olen jakanut ajatuksia, kuinka itsensä ja oman jaksamisen aktiivinen kuulostelu on tärkeää. Vuoden vaihduttua voisikin jo vetää yhteen omia koko vuoden työelämäkokemuksia ja pohtia mikä töissä sujui ja mikä kuormitti?  Mahdollistiko työpaikan työolosuhteet toimivan arjen? Tuliko vuoden aikana positiivisia muutoksia, joista on tärkeää pitää jatkossakin kiinni? Jäikö energiaa työpäivän jälkeen muuhunkin ja ehtikö työpäivien välissä palautumaan?

MS-tauti tai harvinainen neurologinen sairaus itsessään voi aiheuttaa esimerkiksi uupumusta, muistamisen työläyttä ja keskittymisen hankaluutta tai lihasheikkoutta ja liikkumisen vaikeutta. Sairauden oireet voivat vaikuttaa työkykyyn. Omaa oloa kannattaa kuulostella ja olla lempeä itselleen. Jaksamisen haasteet on hyvä ottaa ajoissa puheeksi esihenkilön tai työterveyshuollon kanssa. Yhteistyön merkitys on valtava monestakin näkökulmasta, mutta yhtenä tärkeänä asiana se voi tukea löytämään taas luottamusta tulevaan. Luottavaisuudella on hyvin iso merkitys työhyvinvoinnin kannalta tai esimerkiksi jos sairauslomalta on tekemässä paluuta työelämään.  Aamulla työpäivään herätessäsi luottamus siihen, että selviydyn hyvin tulevasta työpäivästä on työhyvinvoinnin perusta. Pystynkö uskomaan siihen, että oireista huolimatta työnteko tukee työkykyä? Ymmärtääkö työnantaja tilanteeni? Onko työolosuhteet sellaiset, että ne mahdollistavat työnteon vaarantamatta terveyttä?

Jaksamisen haasteiden puheeksi ottaminen ei ole aina helppoa, mutta kun sen rohkaistuu tekemään, asioilla on tapana ratketa parhain päin. Ja apua tilanteesi pohtimiseen saat Neuroliiton työelämäasiantuntijalta!

Sivuiltani voit lukea, millaisia ratkaisuja työpaikoilla on löydetty sairauden aiheuttamiin haasteisiin. Ehkä Sinulla on myös hyvä ratkaisumalli, josta toisetkin voisivat hyötyä. Kirjoita kuvaus Kokemuksia -sivulla olevaan lomakkeeseen, niin saamme sen tänne sivuilleni näkyviin 🙂

Katso lisää Aivoturvamiehen vinkkejä alla olevalta videolta

 

 

 

Kuka on Aivoturvamies?

Aivoturvamies syntyi vuosia sitten kertomaan neurologisen sairauden aiheuttamista kognitiivisista haasteista työelämässä – kevyen huumorin kera. Kognitiolla tarkoitetaan havaitsemiseen, tarkkaavuuteen, muistiin, oppimiseen, päättelykykyyn, toiminnanohjaukseen ja kieleen liittyvää mielen kokonaisuutta.

Työelämä on muuttunut yhä enemmän kognitiivista työkykyä vaativaksi ja samalla kognitiivinen kuormitus on lisääntynyt. Kognitiivinen ergonomia on tärkeää kaikille, mutta neurologista sairautta sairastavan kohdalla liiallinen kognitiivinen kuormitus voi viedä työkyvyn. Ergonomia tarkoittaa työn muokkaamista ihmisen kannalta sujuvaksi, terveelliseksi ja turvalliseksi.

Aivoturvamies haluaa helpottaa sairastuneen työntekoa ja työyhteisön suhtautumista, antaa käytännön vinkkejä ja muistuttaa työnantajia kognitiivisen työsuojelun merkityksestä sairastuneelle.

Lue lisää Aivoturvamiehen alkutaipaleesta!

Lue tarina

Kokemuksia

Toimistotyö

Ongelma ja sen ratkaisu:

Esteellinen toimisto

Toimistossa liikkuminen pyörätuolin avulla oli vaikeaa, koska työympäristö oli esteellinen.

Sisäoviin asennettiin automaattiavaus ja  ulko-ovelle parempi pyörätuoliluiska. Liikuntaesteisen pysäköintipaikka sijoitettiin oven lähelle ja työpiste inva-WC:n lähelle. Lisäksi työkaverien kanssa sovittiin avusta esimerkiksi lounaalle mennessä, ja myös henkilökohtaisen avustajan saaminen on jatkossa mahdollista.

 

Oireet: Liikkumisen vaikeus

Koulunkäynnin ohjaaja

Ongelma ja sen ratkaisu:

Liikkumisen vaikeuksia

Koulurakennuksessa oli portaita, joissa kulkeminen oli vaikeaa. Liikkumisen vaikeudet myös pahensivat uupumusta, jolloin oli vaikea keskittyä ja muistaa asioita.

Ratkaisuna oli työntekijän siirtyminen uuteen kouluun, jossa tarvitsi päivän aikana liikkua vähemmän.

Oireet: Kognitiiviset oireet Liikkumisen vaikeus Uupumus